alquran basa sunda


1. Al-Faatihah (Bubuka)

2. Al-baqoroh (sapi bikang)

Juz ka hiji

Surat Ka hiji

Al-Faatihah (Bubuka)

Jumlahna 7 ayat, 1 ruku.

Diwahyukeun di Makkah saba’da surat Al-Muddatsir

ÉOó¡Î0 «!$# Ç`»uH÷q§9$# ÉOŠÏm§9$#

Kalawan nyebat nami Alloh, nu Maha welas, tur Maha asih  ku rohmat-Na.

  1. Sagala puji kaagungan Alloh, Gusti sadaya alam.

߉ôJysø9$# ¬! Å_Uu‘ šúüÏJn=»yèø9$#

  1. Anu Maha welas, tur Maha asih.

Ç`»uH÷q§9$# ÉOŠÏm§9$#

  1. Nu kagungan dinten wawales.

Å7Î=»tB ÏQöqtƒ ÉúïÏe$!$#

  1. Mung ka Gusti wungkul abdi sadaya sumembah (ibadah) sareng mung ka Gusti wungkul abdi sadaya nyuhunkeun pitulung

x‚$­ƒÎ) ߉ç7÷ètR y‚$­ƒÎ)ur ÚúüÏètGó¡nS

  1. Mugi Gusti nuduhkeun ka abdi sadaya kana jalan anu ajeg lempeng (bener mungguh Gusti).

$tRω÷d$# xÞºuŽÅ_Ç9$# tLìÉ)tGó¡ßJø9$#

  1. Nyaeta jalanna jalmi-jalmi anu parantos dipaparin nikmat ku Gusti.

xÞºuŽÅÀ tûïÏ%©!$# |MôJyè÷Rr& öNÎgø‹n=tã

  1. Sanes jalanna jalmi-jalmi anu dibenduan (ku Gusti), sareng sanes jalanna jalmi-jamli anu sarasab.

Ύöxî ÅUqàÒøóyJø9$# óOÎgø‹n=tæ Ÿwur tûüÏj9!$žÒ9$#

ا

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s